Kompetencje i obowiązki ABI

Coroczne sprawozdania, jakie administrator bezpieczeństwa informacji powinien składać do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, to jeden z obowiązków nałożonych w wyniku zmiany w ochronie danych osobowych. Warto przypomnieć, że o ile zakres czynności wykonywanych przez ABI został określony dość precyzyjnie, o tyle jego kompetencje są już zarysowane zdecydowanie zbyt ogólnie.